Chi phí vận chuyển

Tùy vào thỏa thuận giữa người mua và người bán đã được ghi trên website Goyourmarket.

Giao hàng miễn phí (Free Ship) kèm điều kiện như đơn hàng phải trên 250K hoặc 500K

Giao hàng có tính phí SHIP : giao nhanh và giao thông thường

Tùy vào loại khách hàng chọn mà có phí SHIP phù hợp