Chính sách bảo mật

1.  Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu của GoYourMarket bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà GoYourMarket cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi mua sản phẩm trên website. Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–          Cung cấp các sản phẩm mới nhất đến khách hàng.

–          Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

–          Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

–          Xử lý đơn đặt hàng và xử lý yêu cầu của quý khách hàng.

3.        Thời gian lưu trữ thông tin:

– Dữ liệu khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của GoYourMarket . Khi quý khách hàng muốn ngừng lưu trữ có thể liên hệ với công ty để thực hiện ngừng lưu trữ thông tin.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

–  Quý khách hàng có thể cập nhật thông tin bất cứ lúc nào bằng cách truy cập website của GoYourMarket.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

–   GoYourMarket  đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

– Giới hạn truy cập thông tin cá nhân (chỉ khi đăng nhập quý khách mới thấy được thông tin cá nhân của mình).

– Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

– Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.