Quy định hình thức thanh toán

Goyourmarket khuyến khích khách hàng mua hàng và thanh toán theo hình thức COD

Quý khách lưu ý xác nhận đúng đơn hàng trước khi thanh toán để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng.

Ngoài ra quý khách có thể liên hệ bên bán để chuyển khoản thanh toán.